FARNOSŤ

RODINA

MODLITBA

KULTÚRA

KRÁĽOVSTVO

Sme generácia ľudí, ktorým ide o Božie kráľovstvo. Ako v nebi, tak i na zemi.

Pastoračné centrum
centrum duchovnej kultúry v Beluši

Pastoračné centrum

Pastoračné centrum v Beluši je miesto, ktoré slúži celej farnosti – stretáva sa tu mládež, rodiny, birmovanci, spoločenstvá… Je to miesto, kde je každý prijatý – či už sa chce len zabaviť alebo rásť v spoločenstve veriacich.

Cieľ

Pastoračné centrum – to nie sú len priestory, ktoré môžeme využiť na stretávanie. Je to miesto budovania jednoty, spoločenstva, duchovného života, miesto vyučovania, diskusií, modlitby.

Vízia

Našou túžbou je, aby sa Pastoračné centrum stalo centrom duchovnej kultúry nielen pre našu farnosť, ale aj pre iné farnosti v rámci dekanátu, diecézy…